top of page

Competenties
oncologisch handzorgverlener

De competenties van de oncologisch handzorgverlener OHV* zijn vastgelegd in een profiel. Hieronder leest u de 10 belangrijkste voorwaarden waaronder een oncologisch handzorgverlener OHV zijn/haar werkzaamheden kan verrichten.

 

Doel

Handzorgverleners bewust maken van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat zij een veilig en doelmatig hanszorgverleningstraject kunnen inzetten in afstemming met de behandelend arts/specialist.

 

Definitie Oncologisch handzorgverlener

Een oncologisch handzorgverlener is een zorgverlener die zich bewust is van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat hij/zij een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject kan inzetten in afstemming met de behandelend specialist/oncologisch verpleegkundige of huisarts.

 

1. Een OHV heeft een opleiding/curriculum van acht dagen gevolgd. 

In dit curriculum komen de volgende onderwerpen aan de orde: de ziekte kanker, de behandelingen, neuropathie, de bijwerkingen van de behandelingen voorkomend aan de voet/hand, bijwerkingen die het handelen van handverzorging beperken (wanneer mag een OHV niets doen tijdens de kankerbehandeling), communicatie met het oncologisch team, het schrijven van een correcte verwijsbrief, het schrijven van een correcte overdrachtsstaat, ervaringsdeling met een onco-verpleegkundige, onco-psychologie; met als doel de  communicatie met de kankerpatiënt zo goed mogelijk te laten verlopen en het aanleren van technieken om professioneel te kunnen blijven functioneren bij zware problematieken, instrumentele behandeling, hygiëne en infectiepreventie, enkelvoudige massagegreep voor voehand en onderarmmassage bij kankerpatiënten praktijk en theorie (inclusief contra indicaties), palliatieve zorg, de laatste fase (verzorging in terminale fase).

Voor de opleiding worden specialisten aangetrokken die de lessen verzorgen zoals een dermatoloog, een pijnarts, een onco-psycholoog, een in de VS erkende onco-masseur. Deze zijn vast verbonden aan de opleiding en borgen de kwaliteit.

 

Elke opleiding wordt door de deelnemers geëvalueerd. Deze evaluaties zijn openbaar en worden gepubliceerd op onze digitale media.

2. Een OHV heeft twee dagen stage gelopen op een oncologische afdeling van een ziekenhuis.

3. Een OHV heeft een schriftelijk examen en een mondeling examen gedaan.

Als voorbereiding op dit examen heeft de OHV i.o. een casus geschreven en een stageverslag over de ziekenhuisstage. Deze twee documenten samen met de huiswerkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel voor de voorbereiding van het mondeling examen. Dit examen is bedoeld om in een gesprek met een ervaren OHV als examinator en een ervaren OHV als assessor vast te stellen of iemand in staat is een veilig en effectief zorg traject in te zetten en effectief kan communiceren met het behandelend oncologisch team.

 

4. Een OHV bezoekt verplicht ieder jaar een nascholing “Het OVV/OHV Symposium”.
Mischa Nagel en de onderwijsraad bekijken nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor kankerpatiënten en bijwerkingen van nieuwe therapieën. Bij deze onderwerpen nodigen zij sprekers uit die de OHV’ers hierover informeren. Er is een tweede datum "terugkomdag" voor die OHV’ers die op het OHV symposium niet aanwezig konden zijn. Het niet bijwonen van één van deze scholingsdagen betekent dat het OHV predicaat in de praktijk niet meer gebruikt mag worden.

5. Elke OHV schrijft volgens vast format maximaal 3 casuïstieken per jaar om bij te dragen tot meer inzicht in de geboden zorgtrajecten en de effectiviteit hiervan.

Ook de patiënt vult een deel van de enquête in.  De ingevoerde informatie is voor de OHV organisatie niet te herleiden naar personen. Als het gevraagde aantal casuïstieken door de OHV niet wordt gehaald vervalt het OHV predicaat eveneens.


6. Alle OHV’ers zijn digitaal met elkaar verbonden middels een online systeem.

7. Alle OHV’ers met een geldig diploma die aan hun jaarlijkse verplichtingen hebben voldaan staan vermeld in de Digitale Verwijsgids Oncologie van kanker.nl en iknl.nl. 

Zij staan ook vermeld op de patiëntenwebsite oncohand.com ("Zorgkaart").

 

8. Een OHV heeft altijd toegang tot de meest actuele digitale lesmaterialen.

9. Een OHV werkt volgens de "OHV Richtlijnen" voor veilige voetzorgverlening bij kankerpatiënten.

10. Een OHV werkt altijd met toestemming van het behandeld oncologisch team als de patiënt in actieve behandeling is.

Is de behandelend arts een andere specialist dan de oncoloog, dan dient van die arts toestemming verkregen te worden om een handzorgtraject veilig te kunnen uitvoeren.

Er zijn nncologisch handzorgverleners OHV werkzaam in Nederland en Vlaanderen.

 

*OHV oncologisch handzorgverlener is beschermd en vastgelegd in een handelsmerk.
Iedere OHV is bij de aanvang van de opleiding bekend gemaakt met de merkeisen over jaarlijkse verplichte nascholing. Voldoet een OHV’er niet aan deze verplichting, dan mag hij/zij het merk OHV niet meer voeren in de praktijk.

bottom of page