top of page

Wat is OHV?

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en huid van de handen. 

In 2012 heeft de Nederlandse "medische voet" -academie een educatief programma voor medisch voetzorgverleners opgezet. Het hoofddoel van het programma was om het bewustzijn van potentiële complicaties en screening te vergroten, patiënten de juiste begeleiding te geven en de voeten van kankerpatiënten in optimale conditie te brengen en te houden tijdens en na de behandeling. Deze inspanning is ook gericht op het stimuleren van de communicatie tussen de medisch voetzorgverleners en oncologieprofessionals.

In november 2019 is de het educatief programma uitgebreid met een module oncologisch handzorgverlener OHV.

Aanbod
 

Over OVV

Zorgkaart

Forum

Ervaringen

Na een eerste pilot) zijn er in Nederland en Belgie een

30-tal Oncologisch Handzorgverleners OHV opgeleid. Zij volgen elk jaar een verplichte nascholing en zijn zo op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van nieuwe anti-kankermedicatie en eventueel optredende handproblemen.

OHV’ers zijn opgeleid door medisch specialisten, communicatiedeskundigen, een onco-psycholoog, een oncologie-verpleegkundige en ervaren OHV’ers.

Deze groep OHV’ers heeft samen met specialisten richtlijnen opgezet voor veilige handverzorging bij kankerpatiënten. Dit zijn geen officiële richtlijnen, maar die zullen op basis hiervan worden geofficialiseerd.

bottom of page