top of page

Ervaringen uit de praktijk

Elk jaar worden  bijna 600 casussen geëvalueerd die onherleidbaar worden ingeleverd in een daarvoor bestemde database. Deze casussen zijn altijd anoniem en worden enkel gebruikt om te kunnen analyseren waar de zorg verbetering behoeft, waar meer kennisoverdracht nodig is en wat de resultaten zijn van medische voetzorgverlening bij kankerpatiënten.

 

In deze database is bij sommige velden ook ruimte voor opmerkingen en daar worden dingen benoemd die niet in cijfers of letters te vatten zijn. Het is bijzonder om te lezen hoe weinig woorden er voor nodig zijn om bepaalde ervaringen te delen en inzichtelijk te maken dat de voetzorg voor kankerpatiënten heel complex kan zijn maar ook veel waardering teruggeeft.

Motivaties van voetzorgverleners

Bij inschrijvingen voor een opleiding tot oncologisch voetzorgverlener geven veel deelnemers aan waarom zij blij zijn met de discipline OVV.

 

Enkele quotes: 

"Er is totaal geen aandacht voor oncologie tijdens de opleidingen geweest."

"De problemen zijn anders dan bij diabetes of reumapatiënten. Dat viel me altijd al op. Maar hoe ga je daar mee om?"

"Wat met het psychische aspect? Cliënten voelen zich op hun gemak bij mij. Maar het zou fijn zijn als je beter en verantwoord, met deze cliënten zou leren omgaan."

"Ik wil deze groep graag veilig kunnen verzorgen. Zowel voor hen als voor mezelf."

bottom of page